Η ARMATIM δημιουργήθηκε έπειτα από έρευνα αγοράς και εκτίμηση πολλών παραγόντων, με στόχο την εμφάνιση μιας "εναλλακτικής" άποψης στο χώρο.

ΑΡΧΙΚΗ

Ο τομέας των μονώσεων και ιδιαίτερα των στεγανοποιήσεων στην Ελλάδα, κατά γενική ομολογία πάσχει.

Η έλλειψη αφενός θεσμικά κατοχυρωμένων μέτρων στη χώρα μας, όπως υγρομονωτικός κανονισμός και αφετέρου η ισχύουσα παροχή υπηρεσιών, η οποία υστερεί σε μεγάλο βαθμό, όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό, στον προγραμματισμό και στην ποιότητα λύσεων και εφαρμογής, οδηγούν σε σωρεία προβλημάτων.

Προβλήματα τα οποία σε τελική ανάλυση δεν δημιουργούνται μόνον στους ιδιώτες αλλά επεκτείνονται και στις κατασκευάστριες εταιρίες ή τους μεμονωμένους εργολήπτες :  αναξιοπιστία εκ μέρους του κοινού, κακή επιλογή υλικών, μειωμένη αντοχή κατασκευών σε καιρικές μεταβολές, προβλήματα στο χρόνο παράδοσης κ.λπ.

Η ARMATIM δημιουργήθηκε έπειτα από έρευνα αγοράς και εκτίμηση των ανωτέρω παραγόντων, με στόχο την εμφάνιση μιας “εναλλακτικής” άποψης στο χώρο των μονώσεων.

Ο συνδυασμός των παρακάτω παραγόντων όπως :

– Ομάδα επιστημόνων με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κατασκευών, ικανή να μελετήσει κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα τις δύσκολες και να προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση στις πιο λογικές τιμές.

– Άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία για έγκυρη και έγκαιρη κατασκευή των έργων.

– Χρησιμοποίηση προϊόντων (εγχωρίων και εισαγομένων) που ανταποκρίνονται στους διεθνείς κανονισμούς, συντελεί στη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

 

Στην εποχή της συνεχώς απαιτούμενης ποιοτικής διασφάλισης προϊόντων και υπηρεσιών η ARMATIM, σωστά θεμελιωμένη, ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ.

 

Με εκτίμηση,

Επιστημονική ομάδα

ARMATIM