ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ;

Τα πλακίδια χρησιμοποιούνται σαν υλικό επικάλυψης , προσδίδοντας ιδιότητες όπως αντοχή, αντιολισθηρότητα, πυραντίσταση, μικρή υδαταπορροφητικότητα και υψηλή αισθητική.

Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς όπως και σε εξωτερικούς χώρους σε κάθε είδους κατασκευή (σπίτια , βιομηχανικοί χώροι, νοσοκομεία, εστιατόρια κλπ).

Η σωστή εφαρμογή εξαρτάται από την δημιουργία κατάλληλου υποστρώματος, την εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου , την πρόβλεψη αρμών διαστολής , την επιλογή κατάλληλης κόλλας και υλικού αρμολόγησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Η ύπαρξη ενός δυνατού και υγιούς υποστρώματος είναι απαραίτητη, κυρίως όταν το δάπεδο αναμένεται να δεχθεί μεγάλα φορτία.

Συνήθως κατασκευάζεται άοπλο η ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, αφού προηγηθεί στεγανοποιητική στρώση για την περίπτωση διείσδυσης υγρασίας.

Η στεγανοποιητική στρώση καλό είναι να διαχωρίζεται από το υπόστρωμα με γεωύφασμα λόγω των διαφορετικών συντελεστών διαστολής των υλικών.

Στην τοποθέτηση πλακιδίων σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει απαραίτητα να προβλεφθεί κατά την μελέτη η απορροή των ομβρίων με την διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων στο υπόστρωμα (1,5-2%)

 

2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γεωμετρία του χώρου για την επιλογή του τρόπου και σχήματος τοποθέτησης .

Τα πλακίδια επικολλώνται με ειδική κόλλα λαμβάνοντας μέριμνα να μην εγκλωβιστεί αέρας.

 

3. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Η αρμολόγηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την σωστή λειτουργία των πλακιδίων και συνίσταται στην δημιουργία κενών μεταξύ των πλακιδίων χρησιμοποιώντας μεταλλικούς οδηγούς η συνηθέστερα πλαστικά εξαρτήματα..

Τα κενά γεμίζουν με ειδικό αρμόστοκο που αποτελείται από τσιμέντο, ρητίνες και αδρανή. Σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων χρησιμοποιείται εποξειδικός αρμόστοκος.

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι μεγάλου πάχους και /η η επιφάνεια αρκετά εκτεταμένη θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί αρμοί διαστολής που να ξεκινούν από την τελική επίστρωση πλακιδίων και να καταλήγουν στο κάτω μέρος του υποστρώματος.

TOP