Ειδικές Κατασκευές

Με πάνω από 25 χρόνια στο χώρο, η ARMATIM εγγυάται άριστη ποιότητα υλικών και αποτέλεσμα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τι είναι το βιομηχανικό δάπεδο?

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

Που εφαρμόζεται η εποξείδικη βαφή?

ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τι είναι το σταμπωτό δάπεδο?

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Τι είναι η πατητή τσιμεντοκονία?

ΡΑΜΠΕΣ

Για ποίο λόγο κατασκευάζονται ράμπες από σκυρόδεμα?

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τι είναι το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο?
TOP