ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο εσωτερικός χώρος ενός κτιρίου είναι το φυσικό περιβάλλον που ικανοποιεί τη βασική μας ανάγκη για καταφύγιο και προστασία, δημιουργεί το σκηνικό που επηρεάζει τις δραστηριότητές μας, εκφράζει τις ιδέες μας και εν γένει την προσωπικότητά μας.

Εσωτερικός σχεδιασμός είναι ο προγραμματισμός για τη διάταξη των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου.

Σκοπός, της μελέτης σχεδιασμού εσωτερικών χώρων είναι η λειτουργική βελτίωση, ο αισθητικός εμπλουτισμός, η ψυχολογική ανάταση.

Στην ArmaTim, διαθέτουμε ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών και αναλαμβάνουμε τη μελέτη σχεδιασμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων καθώς και όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου μέχρι και την αποπεράτωσή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επίσκεψη/αυτοψία στο χώρο σας.

TOP