ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Τεχνική περιγραφή στεγανοποίησης φυτεμένων δωμάτων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟ;

  • Για να έχω εξοικονόμηση ενέργειας με την αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του δώματος  και την σκίαση και διαπνοή των φυτών.
  • Για την μείωση της ηχορύπανσης, την δέσμευση των ρύπων του περιβάλλοντος και την βελτίωση του μικροκλίματος.
  • Για την αξιοποίηση του χώρου, την αισθητική αναβάθμιση και κατά συνέπεια την αύξηση της αξίας του κτιρίου.

ΤΕXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

Α. Προετοιμασία υποστρώματος

1. Καθαρισμός  της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της

 

Β. Θερμομόνωση

2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις.

3. Δημιουργία θερμομονωτικής στρώσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης η πετροβάμβακα.

 

Γ. Δημιουργία ρύσεων

4. Διαμόρφωση ρύσεων για την απορροή των υδάτων.

 

Δ. Στεγανοποίηση

5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα η ρολό.

6. Ολική επικόλληση ασφαλτικής αντιρριζικής μεμβράνης σε δυο στρώσεις. Ο συνδυασμός της ειδικής σύνθεσης του μίγματος, του πολυεστερικού οπλισμού και της ειδικής για την περίπτωση επικάλυψης, εμποδίζει αποτελεσματικά την διείσδυση των ριζών στη μεμβράνη και κατά συνέπεια στα κάτω από αυτήν ευρισκόμενα οικοδομικά υλικά και της δίνει τις απαιτούμενες μηχανικές και χημικές αντοχές.

7. Τοποθέτηση  φίλτρου από γεωσύνθετου υλικό ή από γεωύφασμα και χαλίκι για την αποστράγγιση.

8. Τοποθέτηση κηπευτικού χώματος

TOP