ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Πως θα στεγανοποιήσω τα υπάρχοντα τοιχεία νεοανεγειρόμενης οικοδομής;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΤΟΙΧΙΑ ΝΕΟΑΝΑΓΕΙΡΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ;

Τα τοιχία του υπογείου βρίσκονται σε επαφή με το χώμα και κατά συνέπεια με μόνιμη υγρασία η ακόμα και με τον ανερχόμενο υδροφόρο ορίζοντα. Σαν συνέπεια αυτών παρουσιάζονται σχεδόν σε όλες τις κατασκευές, όπου δεν έχει προβλεφθεί στεγανοποίηση εισροές υδάτων.

ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΖΩΜΕΝΑ;

Θα πρέπει να γίνει εσωτερική στεγανοποίηση με ειδικά υλικά που αντέχουν αρνητικές πιέσεις.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Α. ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

1. Καθαρισμός της επιφάνειας, κοπή φουρκετών, σφράγισμα κενών όπου χρειάζεται με ειδικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα.

2. Επάλειψη της επιφάνειας σε τρεις στρώσεις με τσιμεντοειδούς βάσης στεγανωτικό επαλειφόμενο υλικό.

3. Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης με μηχανική στερέωση στη στέψη με λάμα. Τα φύλλα της μεμβράνης θα επικαλύπτονται κατά 10 εκ. περίπου και δεν θα στηρίζονται αλλού πλην του άνω άκρου για να μην τραυματιστεί η στεγανοποητική στρώση. Θα πρέπει συνεπώς η επίχωση να γίνει αμέσως μετά το τέλος των εργασιών.

Β. ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

1. Καθαρισμός της επιφάνειας, κοπή φουρκετών, σφράγισμα κενών όπου χρειάζεται με ειδικό  ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα.

2. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος (PRIMER) σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D-41 και κατανάλωση 300-500 gr/m2. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα η ρολλό.

3. Ολική επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης (Α ΣΤΡΩΣΗ). Η μεμβράνη αποτελείται από ασφαλτικό μίγμα, εμπλουτισμένο με το πολυμερές στυρένιο-βουταδιένιο-στυρένιο (SBS), έχει οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μη υφαντό, άνω και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Το βάρος της μεμβράνης είναι 4 kg/m2.

4. Ολική επικόλληση  ελαστομερούς (SBS) ασφαλτικής μεμβράνης εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, (Β ΣΤΡΩΣΗ). Η μεμβράνη έχει βάρος 4 kg/m2, οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μη υφαντό, άνω επικάλυψη ορυκτές ψηφίδες και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου.

H δεύτερη στρώση θα επικολληθεί ολικά πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της Α και Β στρώσης .

5. Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης με μηχανική στερέωση στη στέψη με λάμα. Τα φύλλα της μεμβράνης θα επικαλύπτονται κατά 10 εκ. περίπου και δεν θα στηρίζονται αλλού πλην του άνω άκρου για να μην τραυματιστεί η στεγανοποητική στρώση. Θα πρέπει συνεπώς η επίχωση να γίνει αμέσως μετά το τέλος των εργασιών.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

1. Καθαίρεση επιχρισμάτων, χρωμάτων και ξυλοκατασκευών και απομάκρυνση των μπάζων με κατάλληλο κάδο.
2. Καθαρισμός επιφάνειας και υδροβολή.
3. Στοκάρισμα της επιφάνειας όπου απαιτείται με επισκευαστικό κονίαμα.
4. Επάλειψη σε δύο στρώσεις με τσιμεντοειδές στεγανωτικό. κρυσταλλοποίησης σε δύο στρώσεις.
5. Ανακατασκευή του επιχρίσματος.

TOP