ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Πως θα κάνω θερμομόνωση και στεγανοποίηση στην ταράτσα μου;  

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΟΥ;

 • Όταν έχω κιτρινίλες ή λεκέδες στο ταβάνι.
 • Όταν πέφτουν οι σοβάδες.
 • Όταν στάζει νερό.
 • Όμως ακόμα και αν δεν έχω αυτά τα σημάδια αλλά το κτίριο είναι παλιό και δεν υπάρχει στρώση στεγάνωσης για να προστατέψω την ιδιοκτησία μου από τη διάβρωση του οπλισμού και την αλλοίωση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος.

 

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΟΥ;

 • Όταν έχω πολύ ζέστη το καλοκαίρι η πολύ κρύο το χειμώνα
 • Όταν ξοδεύω πολλά στην θέρμανση η την ψύξη

 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΟΥ;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει στεγανοποίηση:

 • Με επαλλειπτικά υλικά
 • Με ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα)
 • Με συνθετικές μεμβράνες

Θα παραθέσουμε την απλή περίπτωση μιας ταράτσας που έχει ρύσεις για να φεύγουν τα νερά και θα την στεγανοποιήσουμε με την πιο συνηθισμένη και ταυτόχρονα αποδοτική μέθοδο των ασφαλτικών μεμβρανών:

 

ΤΕXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ


Α. Προετοιμασία υποστρώματος

1.Καθαρισμός  της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της


Β. Στεγανοποίηση

2. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα η ρολό.
3. Ολική επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης (Α ΣΤΡΩΣΗ). Η μεμβράνη αποτελείται από ασφαλτικό μίγμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, έχει οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μη υφαντό, άνω και κάτω επικάλυψη φίλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Το βάρος της μεμβράνης είναι 4 kg/m2.
4. Ολική επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης (Β ΣΤΡΩΣΗ). Η μεμβράνη έχει βάρος 4.5 kg/m2, οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μη υφαντό, άνω επικάλυψη ορυκτές ψηφίδες και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου.

H δεύτερη στρώση θα επικολληθεί ολικά πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της Α και Β στρώσης.

H δεύτερη στρώση θα επικολληθεί ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτει, αλλιώς θα ανέρχεται σε ύψος 20 cm.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΟΥ;

Από τις διάφορες περιπτώσεις τεχνικών λύσεων θερμομόνωσης η απλούστερη είναι όταν η ταράτσα μου έχει ρύσεις και έχει γίνει στεγανοποίηση.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Δημιουργία θερμομονωτικής στρώσης με τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 5 εκ. με επικάλυψη τσιμεντόπλακας 2εκ.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει θερμομόνωση με:

 • Τοποθέτηση απλών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης
 • Δημιουργία διαχωριστικής στρώσης από γεωύφασμα
 • Τοποθέτηση στρώσης από χαλίκι, πάχους τουλάχιστον 5 εκ., σαν έρμα για την αποφυγή της υφαρπαγής των πλακών από τον αέρα

ΑΝ ΘΕΛΩ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ;

ΤΕXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Α. Προετοιμασία υποστρώματος

1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της.

 

Β. Θερμομόνωση

2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ολική κατανάλωση 1 kg/m2.
3. Δημιουργία θερμομονωτικής στρώσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 5 εκ.

 

Γ. Δημιουργία ρύσεων

4. Διαμόρφωση ρύσεων με κυψελωτό κονιόδεμα (αφρομπετόν) περιεκτικότητας 400 kg/m3 τσιμέντου.

 

Δ. Στεγανοποίηση

5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα η ρολό.

6. Ολική επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης (Α ΣΤΡΩΣΗ). Η μεμβράνη αποτελείται από ασφαλτικό μίγμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, έχει οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μη υφαντό, άνω και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Το βάρος της μεμβράνης είναι 4 kg/m2.

7. Ολική επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης (Β ΣΤΡΩΣΗ). Η μεμβράνη έχει βάρος 4.5 kg/m2, οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μη υφαντό, άνω επικάλυψη ορυκτές ψηφίδες και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου.

H δεύτερη στρώση θα επικολληθεί ολικά πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της Α και Β στρώσης .

H δεύτερη στρώση θα επικολληθεί ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτει, αλλιώς θα ανέρχεται σε ύψος 20 cm.

TOP