ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΑΝ Η ΣΤΕΓΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ;

Η στεγανοποίηση δώματος μεταλλικής στέγης παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα συνήθη δώματα από σκυρόδεμα.

Η διατομή της τραπεζοειδούς λαμαρίνας καθορίζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα γίνει η μηχανική στερέωση της στρώσης στεγανοποίησης (μελέτη υφαρπαγής).

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Η πιο ενδεδειγμένη λύση σε τέτοια περίπτωση είναι η εφαρμογή συνθετικής μεμβράνης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

– Αρχικά γίνεται διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου PE ως φράγμα υδρατμών πάνω στην τραπεζοειδή λαμαρίνα, προκειμένου να προστατευτεί η στρώση θερμομόνωσης από ενδεχόμενη υγροποίηση υδρατμών.
– Πάνω στο φράγμα υδρατμών γίνεται διάστρωση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80, που εξασφαλίζει την ύπαρξη σταθερού υποστρώματος, πάνω στο οποίο θα στερεωθεί μηχανικά η στρώση υγρομόνωσης.
– Οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται μηχανικά στην τραπεζοειδή λαμαρίνα για αποφυγή υφαρπαγής τους, λόγω των ανεμοπιέσεων που ασκούνται στο δώμα.
– Κατόπιν, γίνεται διάστρωση των συνθετικών μεμβρανών με οπλισμό πολυεστερικό πλέγμα, ο οποίος προσδίδει μηχανικές αντοχές στη μεμβράνη και επιτρέπει την μηχανική στερέωσή της.
– Ακολουθεί μηχανική στερέωση των μεμβρανών στο υπόστρωμα (τραπεζοειδής λαμαρίνα + θερμομονωτικές πλάκες,) σύμφωνα με τη μελέτη υφαρπαγής και θερμοκόλλησή τους στις ραφές. Η επικάλυψη των ρολών ποικίλει ανάλογα με το μηχάνημα κόλλησης θερμού αέρα που θα χρησιμοποιηθεί από 4cm έως 12cm.
– Η στρώση υγρομόνωσης του δώματος στερεώνεται μηχανικά περιμετρικά με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα, αφού σηκωθεί 5cm στο στηθαίο.
– Η στεγάνωση των στηθαίων γίνεται με συνθετική μεμβράνη (γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης) η οποία υψώνεται στα στηθαία σε ύψος τουλάχιστον 20cm.
– Η γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης στερεώνεται μηχανικά στο στηθαίο, είτε με πλαστικοποιημένη λάμα  πάνω στην οποία γίνεται επικόλληση της μεμβράνης, είτε με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα η οποία καρφώνεται πάνω στη μεμβράνη, ενώ στο δώμα συγκολλάται στην ήδη τοποθετημένη μεμβράνη.
– Ακολουθεί σφράγιση της στρώσης υγρομόνωσης στο στηθαίο με πολυουρεθανική μαστίχη.
– Τέλος, για τη συνολική προστασία του συστήματος στο στηθαίο τοποθετείται και σφραγίζεται εξωτερικός σταλάκτης.

TOP