ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ;

Η εποξειδική βαφή εφαρμόζεται σαν προστατευτική επίστρωση και διακοσμητική βαφή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία κλπ) όπως και σε χαλύβδινες επιφάνειες οριζόντιες και κάθετες.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εποξειδική βαφή ενδείκνυται για:

 • Χώρους παραγωγής
 • Σταθμούς αυτοκινήτων
 • Εργοστάσια
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Καθώς και για αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Υψηλές μηχανικές αντοχές
 • Ελαστικότητα ώστε να γεφυρώνει ρηγματώσεις
 • Πρόσφυση στο υπόστρωμα
 • Δυνατότητα δημιουργίας γυαλιστερής, ματ ή και αντιολισθηρής επιφάνειας
 • Αντοχή σε οξέα, αλκάλια, λάδια και διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγιές, απαλλαγμένο από ουσίες που εμποδίζουν την πρόσφυση όπως λάδια, σκουριά κλπ.

Είναι συνεπώς απαραίτητη η προεργασία που συνίσταται σε τρίψιμο, αμμοβολή ή υδροβολή κλπ ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

Ειδικά τα υποστρώματα με βάση το τσιμέντο θα πρέπει να μην περιέχουν υγρασία μεγαλύτερη από 4% και να έχουν επιφανειακή αντοχή μεγαλύτερη από 1,5 Ν/mm2.

 

2. PRIMER

Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος θα πρέπει η επιφάνεια να επαλειφθεί με κατάλληλο αστάρι εμποτισμού, ώστε να σφραγισθούν οι πόροι και τα τριχοειδή και να δημιουργηθεί μια υγιής επιφάνεια για την εφαρμογή της εποξειδικής επίστρωσης.

Η απαιτούμενη ποσότητα ασταριού εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

 

3. ΑΝΑΜΙΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα εποξειδικά υλικά είναι δύο συστατικών:
Α (Ρητίνη) και
Β (Σκληρυντής)

Αναμιγνύονται με αυτή την αναλογία σε τρίτο δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών και το ομογενοποιημένο μίγμα εφαρμόζεται με βούρτσα ,ρολό η ψεκασμό airless.

 

TOP